Visie

 

Bulb Gent gelooft dat elke volwassene en elk kind de natuurlijke capaciteit heeft om creatief te zijn. Creativiteit is aangeboren en de kunst bestaat erin creatief te blijven. Bulb Gent gelooft in een aanpak waarbij de interne motivatie en creativiteit bevorderd en ontwikkeld worden. Het is er ten stelligste van overtuigd dat creativiteit een belangrijke rol zal spelen in de aanpak van de diverse problematieken waar onze toekomst mee te kampen heeft. Creativiteit is geen toegevoegde waarde maar is fundamenteel en verdient een volwaardige plaats in onze opvoeding, onze maatschappij en ons onderwijssysteem. In het huidige educatief systeem wordt informatie vaak van buitenaf opgedrongen in de hoop dat het individu daar iets mee is en er iets mee doet. Intuïtief leren en creëren wordt meestal niet actief gestimuleerd. De stigmatisering rond falen, de druk op cijfers en de standaardisatie in individuele beoordeling kunnen verlammend werken.